Implementeringsplan for pedagogisk analyse

Implementeringsplan for pedagogisk analyse 

Egersund kommune har utarbeidet en implementeringsplan for arbeidet rundt pedagogisk analyse.

Denne planen skal brukes som et utg pkt for vår egen implementeringsplan som ble ferdigstilt våren 2022

 

Implementeringsplan for LP-modellen barnehagene Eigersund 2022

 

Raketten barnehage ved Steinar Støle