BTI

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) BTI er en samhandlingsmodell som ansatte skal bruke ved undring eller bekymring for gravide, barn, ungdom og foresatte

Vedlagt følger en link med mer informasjon om BTI og arbeidet rundt dette 

 

https://www.eigersund.kommune.no/det-skal-vaere-godt-aa-vokse-opp-i-eigersund.6420645-148494.html

Raketten ved Steinar