Årsmøte.

ÅRSMØTET


Årsmøtet er Raketten barnehage SA sitt øverste organ. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles skriftlig av styret med minst 1 måneds varsel. Slikt varsel skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag til saker fra medlemmene må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Endelig dagsorden skal oversendes medlemmene minst 1 uke før årsmøtet. Sammen med endelig dagsorden sendes sakspapirer med forslag til vedtak fra styret ut.
 
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag som ikke er oppført på dagsorden.
 
Alle medlemmene av Samvirkeforetaket har møterett til årsmøtet. Medlemmene  kan ikke være representert med fullmakt.