Plan for overgangen barnehage-skole

Ny plan for overgang fra barnehage til skole

Vedlagt følger plan for overgangen barnehage-skole
Planen skal i nærmeste fremtid revideres