Eierstyret

EIERSTYRET


Raketten barnehage SA ledes av styret, som er Samvirkeforetakets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
 
Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

MEDLEMMER I EIERSTYRET 2020-2021

 

Navn Funksjon Kontaktopplysninger

Kristian Odland

Leder 96 90 85 75

Stine Knarrum

Nestleder 93 02 29 77

Janne Merete Håland

Styremedlem 91 56 71 12

Hallvard Egeland

Styremedlem 41 178 85 69

Henrik Einar Seglem

Styremedlem 48 09 20 70

Karoline Sætrevik

1.varamedlem 92 49 84 36

Nina Refsland

2. Varamedlem 41 57 53 15
Steinar Støle Daglig leder i barnehagen og styrets sekretær 47 02 97 42 
post@raketten.no