Eierstyret

EIERSTYRET


Raketten barnehage SA ledes av styret, som er Samvirkeforetakets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
 
Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

MEDLEMMER I EIERSTYRET 2021-2022

 

Navn Funksjon Kontaktopplysninger

Henrik Einar Seglem

Leder 48 09 20 70

Janne Merete Håland

Nestleder 91 56 71 12

Karoline Sætrevik

Styremedlem

 92 49 84 36

Hallvard Egeland

Styremedlem 41 178 85 69

Kjartan Sleveland

 Styremedlem

 91 60 13 79

Nina Refsland

1. Varamedlem 41 57 53 15
Steinar Støle Daglig leder i barnehagen og styrets sekretær 47 02 97 42 
post@raketten.no