Eierstyret

EIERSTYRET


Raketten barnehage SA ledes av styret, som er Samvirkeforetakets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
 
Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

MEDLEMMER I EIERSTYRET 2024-2025

 

Navn Funksjon Kontaktopplysninger

Karoline Sætrevik

Leder  92 49 84 36

Hilde S.Øglend

Nestleder  93 61 39 57

Kim Nilsen

 Styremedlem

 93 09 75 53

Kjartan Sleveland

 Styremeldem

  91 60 13 79

Kaianne Dybing

 Styremedlem

  93 87 73 70

Per Arild Friestad

Steinar Omdal

1.vara medlem

2.vara medlem

 40 40 29 28

95 82 30 21

Steinar Støle Daglig leder i barnehagen og styrets sekretær  47 02 97 42 
 post@raketten.no