Eierstyret

EIERSTYRET


Raketten barnehage SA ledes av styret, som er Samvirkeforetakets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
 
Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

MEDLEMMER I EIERSTYRET 2023-2024

 

Navn Funksjon Kontaktopplysninger

Karoline Sætrevik

Leder  92 49 84 36

Nina Refsland

Nestleder  41 57 53 15

Even Tengs Fosse 

 Styremedlem

 48 22 44 76

Kjartan Sleveland

 Styremeldem

  91 60 13 79

Kaianne Dybing

 Styremedlem

  93 87 73 70

Lina beate Varhaug

1. Varamedlem  96 62 15 16
Steinar Støle Daglig leder i barnehagen og styrets sekretær  47 02 97 42 
 post@raketten.no