Avdeling Marihønene

MARIHØNENE 3-6 ÅR

 
 
DETTE ØNSKER VI Å VEKTLEGGE HOS MARIHØNENE:
  • Positiv identitetsfølelse og fellesskapsfølelse
  • Sosial kompetanse
  • Kroppsbevissthet og kroppsbeherskelse
  • Sansestimulering
  • Positive naturopplevelser og mestringsopplevelser
  • Språk, sang, musikk, drama og forming
Hos Marihønene vil vi vektlegge at barna gjennom året skal få mange fine og ulike opplevelser, god tid til å leke sammen, og samtidig ta vare på tradisjonene i barnehagen.
 
TUR
Vi benytter oss av ulike turområder som f.eks Langevann, Vannbassengene, Refsdalen og Hobbdalen. Vi  har som regel 1 turdag i uken der vi går på tur til ett av disse områdene, avhengig av vær og vind, og av barnas ønsker. På disse turene er det fysisk aktivitet, lek og opplevelser i naturen som vil stå i fokus! Raketten har utarbeidet ”Instruks for sikkerhet på tur”.
 
GYM
I år har vi gym i gymsalen på Dalane Vidergående Skole. Der har vi både frie aktiviteter styrt av barna selv, og aktiviteter ledet av de voksne.
 
SVØMMING
Svømmingen foregår i svømmehallen på Slettebø. Dette er et tilbud til de eldste barna, og målet er vanntilvenning.
Vi går 2 ganger i måneden på høsten. Våren går vi 1 gang pr mnd.  Raketten har utarbeidet ”Instruks for sikkerhet i svømmebasseng”. Vi bruker Silje`s svømmeskole
 
 
ABC -KLUBB
Målet med språkklubben er å forebygge lese- og skrivevansker, og på sikt skape glade og gode lesere. Det handler om språklig bevissthet, tekst og bøker m.m
Barna har på våren en egen avslutningsfest i barnehagen og en dagstur.
På høsten, når barna går i 1. klasse, inviteres de tilbake til barnehagen for å fortelle om skolen.
 
 
SAMLINGER
Vi har stort sett samlinger der barna er delt i aldersinndelte grupper. Ellers har vi garderobesamlinger der alle er med f.eks ved bursdagssamlinger.
 

DAGSRYTME / UKERYTME

 
Tid Hva skjer
06:30 Barnehagen åpner
06:30 -
08:15

Frokost - matpakke
frem til kl.08.15

 

08:15 -
09.10
Lek inne (eller ute)

09.10-

11:00

Mandag: Lek

Tirsdag: Lek

Onsdag: Tema/prosjekt 

Torsdag:

Turdag for 3-4 åringene.                  ABC klubb for 5 åringene

Fredag: 

Turdag for ABC klubben.              Språkgrupper for 3-4 åringene                

11:00 
 

Måltid

Mandag, tirsdag og onsdag. Smøremåltid for alle

Torsdag:

Matpakke for 3-4 åringene       Smøremåltid for ABC klubben

Fredag:

Matpakke for ABC klubben                                                  Smøremåltid for ABC klubben            

MIddag: 2 ganger i mnd.

12.00

Utelek

Mandag i partallsuker:          Gym fra kl.12.00.-13.00

Tirsdag: Svømming for ABC                   klubben

14:00

Måltid:

Frukt + brødskive/knekkebrød/skorpe

Lek inne eller ute
 

16:15

Barnehagen stenger