Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i barnehagen
Det er utarbeidet og vedtatt ny handlinsgplan mot krenkende adferd og mobbing i barnehagen - for perioden 2017-2020
Denne planen var oppe og ble vedtatt i Levekårsutvalget den 08.05.2017
Forslaget som ligger ved er ikke den endelige planen - det er høringsutkastet
Endelig vedtatt plan vil bli lagt inn så fort den foreligger

Andelslaget Raketten barnehage jobber aktivt mot mobbing og krenkelser, og har i den forbindelse utarbeidet et mainifest mot mobbing og utesetning.

Manifestet fornyes for hvert barnehageår, der både foreldre og personalet skriver under på  at alle ansatte, foreldre og barn i barnehagen forplikter seg til å jobbe aktivt for å unngå at mobbing og utestenging vil forekomme i barnehagen.
Oppstår det allikevel tilfeller av dette, forplikter barnehagen seg umiddelbart til å ta tak i dette og lage handlingsplan.