URT

Informasjon om utvidet ressursteam ( URT )

Retningslinjer for utvidet ressursteam :
- komme inn så tidlig som mulig i  forhold til barn/foreldre som har behov for hjelp. Rett hjelp til rett tid
- minske terskelen for å trekke inn andre fagpersoner ( PPT, barnevern, helsesøster) i foreldresamarbeidet i
  barnehagen
- styrke det systemrettede arbeidet i barnehagen

Utvidet ressursteam består av :
- barnehagens styrer, leder av teamet
- representant fra PPT
- representant fra barnevernstjenesten
- helsesøster

For mer informasjon om URT ta kontakt med daglig leder i Raketten