Nyttig informasjon til foreldrene

Vedlagt følger nyttig informasjon fra FHI: Når må barnet være hjemme fra barnehagen? Informasjon til foreldre og barnehagepersonell 

 

Informasjon fra Helsestasjonen