Informasjon om barnehagen

Raketten Barnehage er den lille barnehagen med det STORE hjertet.

Raketten ble startet i juli 1987 av ivrige foreldre som var leie av å vente, og som ville gjøre noe med barnehagedekningen i Eigersund kommune. Som byens første andelsbarnehage startet vi opp i leide lokaler på Bakkebø, men flyttet 1. mai 1989 inn i våre egne og nåværende lokaler i Sjukehusveien 1.

Raketten har åpent mellom kl. 06.30 og kl. 16.15, fem dager i uka, 12 måneder i året. Det avholdes fem planleggingsdager pr. år. Barnehagen er da stengt. Den er også stengt jul- og nyttårsaften, og stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag.

Barnehagen har plass til 36 barn, fordelt på to avdelinger. Alle plassene er 5-dagers!
Det gir en oversiktlig og stabil barnegruppe. 

3-6 åringene er på avdelingen Marihønene, der avdelingen er planlagt og innredet for å være et kjekt og stimulerende leke-og læringsmiljø for nettopp deres aldersgruppe!

De yngste barna på 0-3 år er på avdelingen Sommerfuglene. Med en egen avdeling for de aller yngste kan vi tilrettelegge etter deres behov! Og kun 14 barn gir et trygt miljø for de små, og god tid for voksen/barn omsorg.

 

VIRKSOMHETSIDÈ FOR RAKETTEN


Virksomhetsidéen definerer retningen på virksomheten, og skal være et utgangspunkt for alt vi gjør i Raketten Barnehage.I Raketten har personalet barna i fokus
 
Vi viser ekte interesse og glede for å være sammen med barna. Barna opplever å være verdifulle, og bli sett og hørt.
Vi tar vare på og skaper situasjoner der barna vokser, har det moro, lykkes, og utvikles.
 Vi går ut fra barnas behov, og gir dem opplevelser og kunnskaper.
 
 
 
I Raketten tar personalet vare på foreldrene
Vi respekterer dem som foreldre, og som personer.
 Vi søker foreldrenes unike kunnskaper om sine barn.
 
 
 
I Raketten får barna et allsidig pedagogisk tilbud
Ukentlig fysisk aktivitet gjennom hele året.
 Tilrettelagt språktime/-stimulering etter alder.
 Arbeid med sosial kompetanse.
 Temaperioder med vekt på opplevelser, læring og fordypning.