Kvalitets- og kompetanseplan

Kvalitets- og kompetanseplan for barnehagene i Eigersund 2021-2025:
Planen er utarbeidet av kompetanseplangruppen i kommunen i samarbeid med alle barnehagene og UiS(Universitetet i Stavanger), og skal være en overordnet plan for all barnehagevirksomhet i kommunen.
Her finner vi bl.a. visjon, verdier, mål for kvalitets- og kompetanseplanen og områder for kvalitetsarbeid.

Videre finner vi ulike satsingsområder 2021-2025 med :
- Barnehagen som pedagogisk virksomhet
- Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning
- Språk og kommunikasjon
- Barnehagens verdigrunnlag
 
 
Planen inneholder også hvordan vi skal implementere BTI arbeidet og Pedagogisk analyse som et verktøy i arbeidet med læringsmiljøet i barnehagen 


Planen inneholder en konkret tiltaksplan for perioden høsten 2021- våren 2023