Kvalitets- og kompetanseplan

Kvalitets- og kompetanseplan for barnehagene i Eigersund 2017-2021
Planen er utarbeidet av kompetanseplangruppen i kommunen i samarbeid med alle barnehagene, og skal være en overordnet plan for all barnehagevirksomhet i kommunen.
Her finner vi bl.a. visjon, verdier, mål for kvalitets- og kompetanseplanen og områder for kvalitetsarbeid.

Videre finner vi ulike fokusområder 2017-2021 med :
- Psykisk helse
- Barn med særlige behov
- Lek
- Pedagogisk ledelse

Vi finner også en mode for implementering av fokusområdene som er eksempler på hvordan vi kan jobbe og integrere disse områdene i den enkelte barnehage sitt pedagogiske arbeid

Kvalitets- og kompetanseplanen inneholder deretter seks områder barnehagen skal jobbe spesifikt med :
- forebygge mobbing
- Tilknytning
- Læring
- Det fysiske lekemiljøet
- Rollelek
- Sosial kompetanse
Dette er områder en skal finne igjen i den enklete barnehage sine planer og årsplan

Til slutt inneholder planen en tidsplan for ulike kurs og opplæring for perioden.