Pedagogisk plattform

PEDAGOGISK PLATTFORM

 

Rakettens syn på: Barn og barndom
 • Hvert barn er unikt, verdifullt og skal respekteres som et eget individ.
 • Barn er sosiale og skapende.
 • I hverdagen vektlegges lek, sosialt samvær med andre barn, aktiviteter som gir kunnskaper, opplevelser og trygghet.
 • Barn har krav på omsorg og trygghet.
 • Forholdet mellom barna og personalet er preget av respekt og et gjensidig gi-og-ta forhold. Barna har så ansvar innenfor gitte rammer.
 • Personalet involverer seg og viser ekte engasjement og interesse for det enkelte barn, og dets opplevelser og utvikling.
 
Rakettens syn på: Kunnskap, lek og læring
 • Barn er nysgjerrige av natur, og interesserte i å vite og å kunne.
 • Vi er opptatt av å gi barna varierte opplevelser som de kan trekke egne erfaringer av.
 • Læringsmiljøet er allsidig og tar i bruk de ulike fagområdene og metoder, både direkte og indirekte, for å fremme læring og kunnskaper.
 • I tillegg legges det stor vekt på å tilrettelegge hverdagen, med innhold og inntrykk, etter barnas alder og modenhet.
 • Lek skal være en arena for inkludering og styrking av sosial komeptanse
 
Rakettens syn på: Omsorg
 • Omsorgen for barna er det viktigste i barnehagen.
 • Personalet er lyttende til barnas og foreldrenes behov.
 • Forholdet mellom barna og personalet er preget av nærhet, respekt, ekte interesse, kos og et fang å krype opp i. Det merker det enkelte barn i gjennom hele dagen; som når de blir mottatt i garderoben, ved påkledning, under måltidet, ved stelling og i leggesituasjon, i lek og i annet samvær.