Info hefte

Informasjonshefte 2022/ 2023 for Raketten

 
Her vil dere finne siste utgave av info heft
Heftet er revidert pr. juni 2022
 
 
 
Når det gjelder fagområdene, vil dere finne en oversikt over disse i barnehagens årsplan.,