Syke barn og barnehagen

NYTTIGE LENKER

 

NÅR KAN BARNET GÅ BARNEHAGEN IFM. SYKDOM

 

Følgende hovedregler gjelder i Raketten Barnehage
  • Barnet skal holdes hjemme dersom det har feber 38,0° C eller høyere, målt med termometer i endetarm.
  • Barnet skal holdes hjemme dersom det har svekket allmenntilstand. Det vil si dersom det er uopplagt, slapt og virker sykt.  
  • Har barnet vært sykt med feber i noen dager så skal det ha en feberfri dag hjemme før det kommer i barnehagen.
  • Har barnet kastet opp om natten om natten eller på morgenen, så skal det ikke komme i barnehagen den dagen.
  • Barn med diarè holdes hjemme.
  • Ved øyekatarr kan barnet komme dagen etter startet behandling.
  • Gi personalet beskjed hvis barnet har sovet dårlig, er litt slakk, har fått stikkpille eller lignende
  • Ved tvil avgjør daglig leder om barnet kan komme i barnehagen
Barnet skal som hovedregel holdes hjemme 48 t etter at de er feberfri eller har hatt oppkast

For øvrig vises det til den vedlagte filen nedenfor fra Eigersund Kommune, Helsestasjontjenesten. 

Dette er en brosjyre/informasjonshefte som gir en del svar på spørsmål i forhold til når barnet ditt er friskt nok til å være sammen med andre barn i barnehagen. Brosjyren inneholder blant annet en rekke spesifikke sykdomsomtaler med anbefalinger, som vil gjøre det enklere å bestemme hvorvidt barnet skal holdes hjemme eller ikke.

Anbefalingene gjelder av hensyn til faren for å smitte andre, på forverring av egen sykdom og faren for komplikasjoner.

 

 

HELSEINFORMASJON TIL FORELDRE MED BARN I BARNEHAGE