Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen fastsettes av styret i barnehagen.

Det betales for 12 mndr i året, forskuddsvis den 20. i hver måned.

Fra 01.01.2023 er satsen kr. 2.750- pr mnd. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr.3.

Fra 01.08.2024 går prisen ned til kr.1.834,- pr mnd

Det er innført en nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen og gratis kjernetid fra 01.08.2015.

Mer informasjon om dette og søknad sendes til Egersund kommmune - kultur- og oppvekstavdelingen.

Matpenger utgjør kr,300,- pr.mnd og kommer i tillegg til foreldrebetalingen.

Matpengene skal dekke utgifter til melk, lunsj, frukt og grønnsaker, samt middag en dag annenhver uke.