Samarbeidsutvalget

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)


Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. 
Samarbeidsutvalget har 6 medlemmer. Foreldrerådet, de ansatte og eieren velger to representanter hver til samarbeidsutvalget. Daglig leder er fast sekretær for SU.

MEDLEMMER I SU 2023-2024

 

Navn Funksjon Kontaktopplysninger
Even Tengs Fosse
 

Repr for styret                              Leder i SU         


48 22 44 76
 
Reidunn Park Debes
 
Foreldrerepresentant              Nestleder i SU

91 51 98 82
Kjartan Sleveland
 
Representant for styret
 
91 60 13 79

Mari S. Omdal

 Foreldrerepresentant 

45 41 63 10
Gong Hasselquist
 
Representant ansatt 94 80 95 75
Tove Ulset Representant ansatte         Vara repr.
 
91 53 29 42
 

Steinar Støle

Daglig leder i barnehagen Sekretær i Samarbeidsutvalg
47 02 97 42
post@raketten.no