Samarbeidsutvalget

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)


Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. 
Samarbeidsutvalget har 6 medlemmer. Foreldrerådet, de ansatte og eieren velger to representanter hver til samarbeidsutvalget. Daglig leder er fast sekretær for SU.

MEDLEMMER I SU 2024-2025

 

Navn Funksjon Kontaktopplysninger
Karianne Dybing
 

Repr for styret                              Nestleder i SU      


93 87 73 70
 
Kjartan Sleveland
 
Repr for styret

91 60 13 79
Reiudunn Park Debes
 

Foreldrerepresentant             Leder i SU

91 51 98 82

Mari S. Omdal

 Foreldrerepresentant 

45 41 63 10
Gong Hasselquist
 
Representant ansatt 94 80 95 75
Hilde Kjærstad Representant ansatte         
 
91 60 28 13
 

Steinar Støle

Daglig leder i barnehagen Sekretær i Samarbeidsutvalg
47 02 97 42
post@raketten.no