Samarbeidsutvalget

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)


Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. 
Samarbeidsutvalget har 6 medlemmer. Foreldrerådet, de ansatte og eieren velger to representanter hver til samarbeidsutvalget. Daglig leder er fast sekretær for SU.

MEDLEMMER I SU 2021-2022

 

Navn Funksjon Kontaktopplysninger
Janne Merete Håland
 

Representant for styret                  Nestleder i SU         


91 56 71 12
 
Anita H. Tengesdal
 
Foreldrerepresentant

97 06 33 01
Karoline Sætrevik
 
Representant for styret
 
92 49 84 36
Andreas S.Sørensen
 
Foreldre represenant
 Leder i SU
46 90 92 21
Rita D.Øvrevik
 
Representant ansatt 98 65 55 18
Heidi Marie Salte Representant ansatte
 
92 65 18 40
 
Steinar Støle

 
Daglig leder i barnehagen Sekretær i Samarbeidsutvalg
47 02 97 42
post@raketten.no