Samarbeidsutvalget

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)


Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. 
Samarbeidsutvalget har 6 medlemmer. Foreldrerådet, de ansatte og eieren velger to representanter hver til samarbeidsutvalget. Daglig leder er fast sekretær for SU.

MEDLEMMER I SU 2021-2022

 

Navn Funksjon Kontaktopplysninger
Andreas Ss.Sørensen
 

Foreldre  reprresentant                Leder i SU         


46 90 92 21
 
Anita H. Tengesdal
 
Foreldrerepresentant

97 06 33 01
Kjartan Sleveland
 
Representant for styret
 
91 60 13 79

Even Tengs Fosse 

 

Representant for styret

48 22 44 76
Rita D.Øvrevik
 
Representant ansatt 98 65 55 18
Heidi Marie Salte Representant ansatte
 
92 65 18 40
 

Steinar Støle

Daglig leder i barnehagen Sekretær i Samarbeidsutvalg
47 02 97 42
post@raketten.no