Samarbeidsutvalget

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)


Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. 
Samarbeidsutvalget har 6 medlemmer. Foreldrerådet, de ansatte og eieren velger to representanter hver til samarbeidsutvalget. Daglig leder er fast sekretær for SU.

MEDLEMMER I SU 2020-2021

 

Navn Funksjon Kontaktopplysninger
Stine Knarrum
 
Representant for styret             Leder i Samarbeidsutvalget
93 02 29 77
 
Maria Andersen
 
Foreldrerepresentant
Nestleder 
40 43 76 13
Hallvard Egeland
 
Representant for styret
 
41 17 85 69
Øyvind Misje
 
Foreldre represenant
 
93 42 62 67
Rita D.Øvrevik
 
Representant ansatt 98 65 55 18
Tove Ulset
Representant ansatte
 
91 53 29 42
 
Steinar Støle

 
Daglig leder i barnehagen Sekretær i Samarbeidsutvalg
47 02 97 42
post@raketten.no