Samarbeidsutvalget

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)


Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. 
Samarbeidsutvalget har 6 medlemmer. Foreldrerådet, de ansatte og eieren velger to representanter hver til samarbeidsutvalget. Daglig leder er fast sekretær for SU.

MEDLEMMER I SU 2021-2022

 

Navn Funksjon Kontaktopplysninger
Janne Merete Håland
 
Representant for styret             
91 56 71 12
 
Maria Andersen
 
Foreldrerepresentant

40 43 76 13
Karoline Sætrevik
 
Representant for styret
 
92 49 84 36
Øyvind Misje
 
Foreldre represenant
 
93 42 62 67
Rita D.Øvrevik
 
Representant ansatt 98 65 55 18
Heidi Marie Salte Representant ansatte
 
92 65 18 40
 
Steinar Støle

 
Daglig leder i barnehagen Sekretær i Samarbeidsutvalg
47 02 97 42
post@raketten.no