Vedtekter for Raketten

Vedlagt finner dere Raketten sine vedtekter

Barnehagevedtekter for Andelslaget Raketten barnehage SA - siste revidert 27.01.2020

Barnehagevedtekter etter § 7 i Lov om barnehager - justering pkt 12

 

Vedtekter for Raketten barnehage SA - sist revidert 28.03.2019

Vedtekter for Raketten barnehage SA