Vedtekter for Raketten

Vedlagt finner dere Raketten sine vedtekter

Barnehagevedtekter for Raketten barnehage SA - siste revidert 01.06.2022

Barnehagevedtekter etter § 8 i Lov om barnehager

 

Vedtekter for Raketten barnehage SA - sist revidert 28.03.2019

Vedtekter for Raketten barnehage SA