/>

Opptak

I Eigersund kommune er det et felles samordnet opptak for alle private og kommunale barnehager. Dere som søker barnehageplass skal fylle ut ett skjema som er felles for alle private og kommunal barnehager.

Søknaden/skjemaet sendes til Levekårsavdelingen i Eigersund kommune og merkes med "Barnehagesøknad". Levekårsavdelingen registrerer og administrerer alle søknader. Frist for søknad til hovedopptak for barnehageåret 2022/2023 er 1.mars 2022

Når du som foresatt søker om barnehageplass i Raketten vil søknader til de 35 plassene i Raketten Barnehage bli sendt til barnehagen fra kommunen, og de enkelte søknadene i henhold til gjeldende opptakskriterer av daglig leder i Raketten som er opptaksansvarlig. Når det gjelder de 3 plassene i Raketten som Eigersund kommune eier er det Levekårssjefen som er opptaksnemnd.