Opptak

I Eigersund kommune er det et felles samordnet opptak for alle private og kommunale barnehager. Dere som søker barnehageplass skal fylle ut ett skjema som er felles for alle private og kommunal barnehager. Skjemaet finnes på kommunen sin hjemmeside.

Søknaden/skjemaet sendes til Levekårsavdelingen i Eigersund kommune og merkes med "Barnehagesøknad". Levekårsavdelingen registrerer og administrerer alle søknader. Frist for søknad til hovedopptak for barnehageåret 2024/2025 er 1.mars 2024

Svar på tildelt barnehageplass vil være klar til utsending i siste halvdel av mars 2023. Alle som får tildelt svar, vil få dette sendt fra Egersund kommune.

Barnehagen vil i løpet av våren, ta kontakt med de som har fått tildelt plass fra høsten 2023.