Årsoversikt 2022-2023

 

Det er mye kjekt som skjer i barnehagen i løpet av et barnehageår.                                                   

Her ser dere en oversikt over noe av det

 

Årsoversikt 2022-2023