Avdeling Sommerfuglene

SOMMERFUGLENE 0-3 ÅR

 

Hos Sommerfuglene vektlegger vi:
  • Positiv identitetsfølelse og fellesskapsfølelse
  • Sosial kompetanse
  • Kroppsbevissthet og kroppsbeherskelse
  • Sansestimulering
  • Positive naturopplevelser og mestringsopplevelser
  • Sang, musikk, drama og forming
  • At barna skal få oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære
  • Gode relasjoner mellombarn-barn og barn-voksne
TUR
I år vil vi ha turdag, mandager i oddetallsuker. I tillegg kommer vi til å gå på spontane turer. Turmålene vil variere etter årstid, og hva som er målet med turen. Vi ønsker at barna skal bli glade i naturen, samt få oppdage ulike måter å bruke kroppen på. Vi ønsker å gi barna på Sommerfuglene gode opplevelser og minner. Raketten har utarbeidet ”instruks for sikkerhet på tur”.
 
 
LEK
Leken har en sentral plass på Sommerfuglene, og vi legger stor vekt på lekens egenverdi.
Rammeplanen for barnehagen sier at vi skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek alene og sammen med andre
 
SAMLING/AKTIVITETER
Vi har 2-3 samlinger/aktiviteter i uken.
Utenom det kan vi ha spontane samlinger med sang, dramatisering og lignende.
 
GYM
Vi er heldige å få låne gymsalen på Grøne Bråden skole.
Annenhver mandag i partallsuker, går vi i gymmen og koser oss , til stor nytte og glede, både for liten og stor.
 

DAG-OG UKE RYTME

 
Tid Hva skjer
06:30 Barnehagen åpner
 
06:30 -
08:15

Frokost - matpakke frem til kl.08.15
Frilek

09.00.-
11.00

Mandag : Turdag

Tirsdag :  Samling/aktivitet
               Lek ute / inne
Onsdag : Samling/aktivitet
               Lek ute / inne
Torsdag:  Gym annenhver uke         

Fredag :  Samling /aktivitet

               Lek ute / inne
 

11.00
 
Måltid :
Mandag : Matpakke
Tirsdag - fredag :
Smøremåltid
Middag 2 ganger i mnd.
11:30
 
Stell
Sovetid
Lek ute eller inne
14.00 Fruktmåltid
Barna får tilbud om en halv brødskive
Stell
Lek ute eller inne
16:15 Barnehagen stenger