Nytt år og nytt tema

På Sommerfuglene har vi i januar fokus på førstehjelp. Vi har startet med å male en stor sykebil som vi skal henge opp på avdelingen.

I tillegg skal vi gi barna et innblikk i temaet ved hjelp av ulike sanger, konkreter og fortellinger. Vi håper også at vi kan få gå en tur opp til sykehuset for å se på sykebilene. I Rammeplan for barnhagen (2017) står det under fagområdet Nærmiljø og samfunn at barnehagen blant annet skal bidra til kunnskap om, og erfaring med samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet.