Et klart og tydelig budskap fra sjefen

Tirsdag 16.august fikk Raketten "fint" besøk. Tidligere statsminister og nåværende statsministerkandidat, Erna Solberg, rullet tirsdag rundt middagstider inn på parkeringen med sin nye valgbuss, selvsagt i blått med stort og flott bilde av Erna. Målet med besøket var å få vite mer om hva som er suksessfaktorene bak en barnehage som "seiler i medvind"

Det var en lyttende, engasjert og kunnskapsrik eks statsminister som fikk høre om Raketten sin historie. Hva er det som er faktorene bak en bedrift som etter 35 års virke enda går godt.

Et stabilt, trygt, kreavtiv og engasjert personalet, er noe avden viktigste grunnen. Videre tar vi barna på alvor, vi e opptatt av å skape og vedlikeholde gode relasjoner, ta barna på alvor og sørge for barns medvirkning.

Leken har en svært sentral plass i Raketten og fyller etter hvert mer og mer av hvedagen i barnehagen

Vi har "sendt avgårde" 10 barn på 4 ulike skoler, barn som vi mener er fra barnehagen sin side, godt rustet til å ta fatt på en mange åris skolegang

10 nye små, -1 og 2 åringer starter i disse dager opp i barnehagen, spente og forvenningsfulle, både barn og ikke minst foreldre

Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd, vi er opptatt av å ta både barn og foreldre på alvor. Vi er opptatt av et godt og nært foreldresamarbeid.

Noe av grunnen til at vi år, etter år scorer høyt på foreldreundersøkelsen, er nettopp dette med de trygge rammene, den åpenheten det er mellom foreldre og ansatte i barnehagen  

 

Samtidig var vi tydelige på de utfordringene vi står overfor. En kommune med mange ledige barnehageplasser og en ny finanseringsmodell for framtidig finansiering og drift av barnehagene. Raketten trenger forutsigbarhet for å fortsette å kunne drive på denne måten vi i dag driver og leverer. 

Vi mottar i dag tilklsudd etter 2 års gamle regnskap, tilskudds satser som vil variere fra år til år. Kutt i pensjonspåslaget, høye strømkostnader er også utfordrende med dagens drift

Selv om vi seralvorlig på dette, velger vi å være positive i forhold til fremtiden. Vi håper at det legger seg til rete og vedtas gode ordninger som gjør det mulig å drive videre, i samme "gode ånd" som i dag