Barnehagedagen

Barnehagedagen 2022 arrangeres 15. mars. Tema for dagen er barnehagens arbeid med vennskap og slagordet er: "Vennskap - Du og jeg."

På Sommerfuglene har vi i anledning barnehagedagen laget vår egen vennskapsvegg. Der har barna vært med og laget et hjerte av håndavtrykk. I tillegg har vi hengt opp bilder som viser vennskap og fellesskap mellom barna. Vi vil også ha samlinger der vi har dette som tema.

Ifølge rammeplanen skal alle barn oppleve å være betydningsfulle for fellesskapet og kunne være i positivt samspill med andre barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.