Gym er gøy

Siden vi ikke har kunnet gå i gymsalen på Grøne Bråden skole den siste tiden, har vi hatt gym inne på Sommerfuglene.

Det er veldig populært, og barna har vært med på å bestemme hva vi skal gjøre og hvilket utstyr vi skal bruke.

I Rammeplan for barnehagen (2017) under fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse står det at vi voksne skal være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnas mestring. Dette er vi bevisst på i hverdagen, men det blir ekstra synlig i denne aktiviteten.