Hverdagsblikk fra en liten kohort

Her kommer noen korte innblikk i en hverdag som igjen er på rødt og delt inn i mindre kohorter. Barna både her, og ellers ser ut til å kose seg og være vel tilfreds i sin nye "lille hverdag"