Barnehagedagen på Sommerfuglene

I dag arrangeres barnehagedagen 2021...

 

Tema for dagen er barnehagens arbeid med natur og miljø, under slagordet "små steg for kloden". I kapittel 1 i Rammeplan for barnehagen (2017) står det et eget avsnitt om bærekraftig utvikling. Der står det at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Dette er noe av bakgrunnen for valg av tema i år. I anleding barnehagedagen har vi i dag sådd paprika og tomat. Her er noen glimt fra dagen.