Høstdager på Sommerfuglene...

Vi er godt i gang med barnehageåret. Denne måneden har vi fokus på å bli kjent.

I Rammeplan for barnehagen (2017) står det at vi skal legge til rette for en trygg og god start i barnehagen. Barna skal bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Målet vårt er at barna gjennom lek og aktiviteter skal bli enda bedre kjent med barnehagen, de andre barna og oss voksne.