VELKOMMEN INN I SKOGEN VÅR

Med utgangspunkt i barnas interesser har vi på Sommerfuglene gjort noen endringer på det fysiske miljøet. Vi ønsker at skogen vår skal føre til at barna får videreutviklet leken og tilført nye impulser.