Pressemelding fra Raketten

I Raketten er det viktig å ha barna i fokus for å skape fremtidens voksne. Raketten - den lille barnehagen med det STORE hjertet, et godt sted å væe for å leke og leke, i gode relasjoner, både til barn og voksne

Vedlagte pressemelding fra Raketten - et godt utg.pkt for en innholdsrik hverdag, med mange gode opplevelser og "gyldne øyeblikk"

 

Pressemelding

 

Raketten ved Steinar