Vedtekter for Raketten

Vedlagt finner dere Raketten sine vedtekter

Barnehagevedtekter for Andelslaget Raketten barnehage SA - siste revidert 20.05.2019

Barnehagevedtekter etter § 7 i Lov om barnehager - VEDTATT

 

Vedtekter for Raketten barnehage SA - sist revidert 28.03.2019

Vedtekter for Andelslaget etter Samvirkeloven- VEDTATT