Årsmøte.

ÅRSMØTET


Årsmøtet er Raketten Andelsbarnehage BA sitt øverste organ. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles skriftlig av styret med minst 1 måneds varsel. Slikt varsel skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag til saker fra andelshaverne må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Endelig dagsorden skal oversendes andelshaverne minst 1 uke før årsmøtet. Sammen med endelig dagsorden sendes sakspapirer med forslag til vedtak fra styret ut.
 
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag som ikke er oppført på dagsorden.
 
Alle andelshavere har møterett til årsmøtet. Andelshaverne kan ikke være representert med fullmakt.

VEDTEKTER

Vedtekter for Andelslaget etter Samvirkeloven- forslag til endringer   
Barnehagevedtekter for andelslaget Raketten barnehage SA - forslag til justering  Siste versjon . Endring pr. 22.08.2016