Info hefte

Infohefte

Informasjonshefte 2018- for Rakette

Her vil dere finne siste utgave av info heftet
Heftet er revidert pr. juli 2018

Har også lagt inn revidert info hefte foir barnehageåret 2018-2019
Når det gjelder fagområdene, vil dere finne en oversikt over disse i barnehagens årsplan.,