Info hefte

Informasjonshefte 2019/ 2020 for Rakette

 
Her vil dere finne siste utgave av info heft
Heftet er revidert pr. mai 2019

Info. heftre 2019
Når det gjelder fagområdene, vil dere finne en oversikt over disse i barnehagens årsplan.,