Eierstyret

EIERSTYRET


Raketten barnehage SA ledes av styret, som er Samvirkeforetakets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
 
Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

MEDLEMMER I EIERSTYRET

 

Navn Funksjon Kontaktopplysninger

Janne Merete Håland

Leder 91 56 71 12

Kristian Odland

Nestleder 96 90 85 75

Hilde. S.Øglend

Styremedlem 93 61 39 57

Stine Knarrum

Styremedlem 93 02 29 77

Henrik Einar Seglem

Styremedlem 48 09 20 70

Linn M.Sæstad

1.varamedlem 92 82 31 73

Anita H.Tengesdal

2. Varamedlem 97 06 33 01
Steinar Støle Daglig leder i barnehagen og styrets sekretær 47 02 97 42 / 51 49 34 70
post@raketten.no