Andelsstyret

ANDELSSTYRET


Raketten Andelsbarnehage BA ledes av styret, som er andelslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
 
Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

MEDLEMMER I ANDELSSTYRET

 

Navn Funksjon Kontaktopplysninger
Anette B.Haaland Styremeldem 41 39 11 01
anettebiklu@hotmail.com
Janne Merete Håland Leder 91 56 71 12
jannemeretes@hotmail.com
Hilde. S.Øglend Styremedlem 93 61 39 57
hilde.soe@gmail.com
Kristian Odland
 
Nerstleder 96 90 85 75
kodland@hotmail.com
Tommy Skaara Styremedlem 91 79 65 61
timmeh_skaara@hotmail.com
Stine Kanrrum
 
1.varamedlem 93 02 29 77
stine.knarrum@outlook.com
Lene Iren Kvassheim 2. Varamedlem 94 81 79 90
leneiren90@hotmail.com
Steinar Støle Daglig leder i barnehagen og styrets sekretær 47 02 97 42 / 51 49 34 70
post@raketten.no