Samarbeidsutvalget

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)


Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. 
Samarbeidsutvalget har 6 medlemmer. Foreldrerådet, de ansatte og eieren velger to representanter hver til samarbeidsutvalget. Daglig leder er fast sekretær for SU.

MEDLEMMER I SU

 

Navn Funksjon Kontaktopplysninger
Espen Ulset
 
Foreldrerepresentant               Leder i Samarbeidsutvalget
48 08 99 74
 
Linn Nodland
 
Foreldrerepresentant

97 16 20 91
Tommy Skaara
 
Representant andelsstyret
 
93 61 39 57
Anette B.Haaland
 
Representant andelsstyret    Nestleder i Samarbeidsutvalget
 
41 39 11 01
Hilde K.Karlsen
 
Representant ansatt 91 60 28 13
Rita D.Øvrevik
Representant ansatte
 
 98 65 55 18
 
Steinar Støle

 
Daglig leder i barnehagen Sekretær i Samarbeidsutvalg
51493470 - 470 29 742
post@raketten.no