Samarbeidsutvalget

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)


Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. 
Samarbeidsutvalget har 6 medlemmer. Foreldrerådet, de ansatte og eieren velger to representanter hver til samarbeidsutvalget. Daglig leder er fast sekretær for SU.

MEDLEMMER I SU

 

Navn Funksjon Kontaktopplysninger
Espen Ulset
 
Foreldrerepresentant               Leder i Samarbeidsutvalget
48 08 99 74
 
Linn Nodland
 
Foreldrerepresentant

97 16 20 91
Kristian Odland
 
Representant Eierstyret
 
96 90 85 75
Stine Knarrum
 
Representant Eierstyret
 
93 02 29 77
Hilde K.Karlsen
 
Representant ansatt 91 60 28 13
Rita D.Øvrevik
Representant ansatte
 
 98 65 55 18
 
Steinar Støle

 
Daglig leder i barnehagen Sekretær i Samarbeidsutvalg
51493470 - 470 29 742
post@raketten.no