Samarbeidsutvalget

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)


Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. 
Samarbeidsutvalget har 6 medlemmer. Foreldrerådet, de ansatte og eieren velger to representanter hver til samarbeidsutvalget. Daglig leder er fast sekretær for SU.

MEDLEMMER I SU

 

Navn Funksjon Kontaktopplysninger
Stine Knarrum
 
Representant for styret             Leder i Samarbeidsutvalget
93 02 29 77
 
Linn Nodland
 
Foreldrerepresentant
Nestleder
97 16 20 91
Kristian Odland
 
Representant for styret
 
96 90 85 75
Øyvind Misje
 
Foreldre represenant
 
93 42 62 67
Hilde K.Karlsen
 
Representant ansatt 91 60 28 13
Tove Ulset
Representant ansatte
 
91 53 29 42
 
Steinar Støle

 
Daglig leder i barnehagen Sekretær i Samarbeidsutvalg
51493470 - 470 29 742
post@raketten.no