Plan for overgangen barnehage-skole

Ny plan for overgang fra barnehage til skole

Vedlagt følger ny plan for overgangen fra barnehage til skole.