Avdeling Marihønene

MARIHØNENE 3-6 ÅR

 
 
DETTE ØNSKER VI Å VEKTLEGGE HOS MARIHØNENE:
  • Positiv identitetsfølelse og fellesskapsfølelse
  • Sosial kompetanse
  • Kroppsbevissthet og kroppsbeherskelse
  • Sansestimulering
  • Positive naturopplevelser og mestringsopplevelser
  • Språk, sang, musikk, drama og forming
Hos Marihønene vil vi vektlegge at barna gjennom året skal få mange fine og ulike opplevelser, god tid til å leke sammen, og samtidig ta vare på tradisjonene i barnehagen.
 
TUR
Vi benytter oss av ulike turområder som f.eks Langevann, Vannbassengene, Refsdalen og Hobbdalen. Vi  har som regel 1 turdag i uken der vi går på tur til ett av disse områdene, avhengig av vær og vind, og av barnas ønsker. På disse turene er det fysisk aktivitet, lek og opplevelser i naturen som vil stå i fokus! Raketten har utarbeidet ”Instruks for sikkerhet på tur”.
 
GYM
I år har vi gym i gymsalen på Dalane Vidergående Skole. Der har vi både frie aktiviteter styrt av barna selv, og aktiviteter ledet av de voksne.
 
SVØMMING
Svømmingen foregår i svømmehallen på Slettebø. Dette er et tilbud til de eldste barna, og målet er vanntilvenning.
Vi går 2 ganger i måneden. Raketten har utarbeidet ”Instruks for sikkerhet i svømmebasseng”.
 
 
ABC -KLUBB
Målet med språkklubben er å forebygge lese- og skrivevansker, og på sikt skape glade og gode lesere. Det handler om språklig bevissthet, tekst og bøker m.m. På våren er barna med på Detektivdag på den skolen de skal gå på. Mot slutten av barnehageåret skal ”skolebarna” overnatte i barnehagen, samt ha en egen dagstur. På høsten, når barna går i 1. klasse, inviteres de tilbake til barnehagen for å fortelle om skolen.
 
 
SAMLINGER
Vi har stort sett samlinger der barna er delt i aldersinndelte grupper. Ellers har vi garderobesamlinger der alle er med f.eks ved bursdagssamlinger.
 

DAGSRYTME

 
Tid Hva skjer
06:30 Barnehagen åpner
06:30 -
08:15
Frokost - matpakke
frem til kl.08.15

 
08:15 -
09.30
Lek inne (eller ute)
09.30-
11:00
Samling og / eller aktiviteter
Lek Inne / ute
11:00 
 
Lunsj med smøremåltid
Middag - 2 tirsdager i mnd.
12.00 Utelek
Annenhver torsdag :
Gymsal (12.00-13.00)
14:00 Fruktmåltid
 
16:15 Barnehagen stenger